Sätt in 109 kr på Plusgirokonto: 36 17 23-0

Var noga med att ange ditt namn och din adress och "Mitt första album" - Åsa Sjöberg i meddelanderutan!

Skylark Studios
Box 168
601 03  Norrköping
SWEDEN
Tel. 0703-18 28 20